header

SVERAK Public Service

SINBAD member database for SVERAK clubs.
To print reports, visit sinbad.sverak.se/reports

Please provide club name and password.Club name


Password


 Log In 

Information from Sverak


Se samtliga inlägg

31 mars, Våra Katter 2/17 samt EJ-medlemmar

Sista rapporteringsdatum för Våra Katter nr 2/17 är tisdag den 4/4 kl. 9:00.

Alla EJ-medlemmar är nu även borttagna och har fått påminnelsemail.
2 mars, Borttag av EJ-medlemmar

Enligt beslut efter styrelemöte nr 16-3 så kommer alla EJ-medlemmar att tas bort runt den 31:e Mars och få påmminelsemail. Ni kan själva se om EJ-medlemmen har bytt klubb genom att klicka in på medlemmen. Dessa får ni gärna ta bort redan nu.
17 januari, EJ-medlemmar och rapporteringsstopp

De medlemmar som är rapporterade som EJ i Sinbad den 5:e februari kommer att erhålla påminnelsemail och ändras samtidigt i SESAM.

Observera också att den 7:e februari kl 9:00 är det rapporteringsstopp för nr 1/17 av Våra Katter.