header

SVERAK Public Service

SINBAD member database for SVERAK clubs.
To print reports, visit sinbad.sverak.se/reports

Please provide club name and password.Club name


Password


 Log In 

Information from Sverak


Se samtliga inlägg

14 januari, Rapporteringsstopp Våra Katter nr 1/21

Rapporteringsstoppet av medlemmar för nr 1/21 är den 2/2 kl. 08:00.
8 januari, EJ-medlemmar

De medlemmar som är rapporterade som EJ i Sinbad den 15 januari kommer att erhålla påminnelsemejl och ändras till EJ-medlemmar i Sesam. Dom räknas som fullvärdiga medlemmar tills dom får påminnelsemejl och ändras i Sesam. De som ändras till EJ-medlemmar efter den 15 januari ändras och får mejlet direkt. Vill ni att dom ska få påminnelsemejl tidigare än 15 januari eller att dom inte ska få någon påminnelse alls – kontakta kansliet.
10 december, Rapporteringsstopp 1-4 januari

OBS! Under perioden 1-4 januari får Sinbad inte användas!

För att klubbens medlemsantal per 201231 ska bli korrekt gör vi ett ”rapporteringsstopp” under perioden 1-4 januari 2021 (så vi hinner avsluta 2020 års medlemslistor och sända faktura). Ni ska alltså INTE lägga in några nya medlemmar eller göra några ändringar fören tidigast den 5 januari.

I början av januari 2021 faktureras årsavgift till SVERAK. Årsavgiften är baserad på klubbens antal huvudmedlemmar (H), familjemedlemmar (F) och huvudhedersmedlemmar (HHe) per den 31 december 2020. Antalet medlemmar ligger även till grund för röstetal vid SVERAKs årsmöte. Läs mer om slutfaktura och beräkning på SVERAKs hemsida: https://www.sverak.se/for-sverak-klubb-2/

Finns frågor? Välkommen att kontakta SVERAKs kansli.

Vi passar på att önska

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR