header

SVERAK Public Service

SINBAD member database for SVERAK clubs.
To print reports, visit sinbad.sverak.se/reports

Please provide club name and password.Club name


Password


 Log In 

Information from Sverak


Se samtliga inlägg

9 maj, Rapporteringstopp Våra Katter nr 3/17

Sista rapporteringsdatum för Våra Katter nr 3/17 är onsdag den 7/6 kl. 9:00.
31 mars, Våra Katter 2/17 samt EJ-medlemmar

Sista rapporteringsdatum för Våra Katter nr 2/17 är tisdag den 4/4 kl. 9:00.

Alla EJ-medlemmar är nu även borttagna och har fått påminnelsemail.
2 mars, Borttag av EJ-medlemmar

Enligt beslut efter styrelemöte nr 16-3 så kommer alla EJ-medlemmar att tas bort runt den 31:e Mars och få påmminelsemail. Ni kan själva se om EJ-medlemmen har bytt klubb genom att klicka in på medlemmen. Dessa får ni gärna ta bort redan nu.