header

SVERAK Public Service

SINBAD member database for SVERAK clubs.
To print reports, visit sinbad.sverak.se/reports

Please provide club name and password.Club name


Password


 Log In 

Information from Sverak


Se samtliga inlägg

25 februari, Rapporteringsstopp Våra Katter nr 2/19

Rapporteringsstoppet av medlemmar för nr 2/19 är den 9/4 kl. 08:00. Detta gäller även för nya medlemmar genom medlemskampanjen som faktureras/krediteras samtidigt som underlaget för tidningen skickas ut.
9 januari, EJ-medlemmar samt rapporteringsstopp

De medlemmar som är rapporterade som EJ i Sinbad den 1:e februari kommer att erhålla påminnelsemail och ändras samtidigt i SESAM. Dom räknas som fullvärdiga medlemmar tills dom får påminnelsemailet och ändras i Sesam. Vill ni att dom ska få påminnelsemail tidigare än 1:februari eller att dom inte ska få någon påminnelse alls - kontakta kansliet.

Observera också att den 5:e februari kl 8:00 är det rapporteringsstopp för nr 1/19 av Våra Katter.
13 december, Rapporteringsstopp 1-2 januari

OBS! Under perioden 1-2 januari får inga ändringar göras i Sinbad!

För att klubbens medlemsantal per 181231 ska bli korrekt gör vi ett "rapporteringsstopp" under perioden 1-2 januari 2019 (så vi hinner avsluta 2018 års medlemslistor och sända faktura).

I början av januari 2019 faktureras årsavgift till SVERAK. Årsavgiften är baserad på klubbens antal huvudmedlemmar (H), familjemedlemmar (F) och huvudhedersmedlemmar (HHe) per den 31 december 2018. Antalet medlemmar ligger även till grund för röstetal vid SVERAKs årsmöte. Läs mer om slutfaktura och beräkning på SVERAKs hemsida: http://www.sverak.se/klubbsidor/latkatt-du-som-ar/for-klubbkassor/

Finns frågor? Välkommen att kontakta SVERAKs kansli.

Vi passar på att önska

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR